Banner Nidzica

12 000 000 zł dofinansowania na remonty i przebudowę dróg powiatowych!

Poleć
Ponad 𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐳ł dofinansowania na remont i przebudowę dróg powiatowych w ramach zadania pn. “Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”!
 
Poniedziałek też może być piękny! W dniu wczorajszym Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, w obecności Starosty Marcina Palińskiego oraz Wicestarosty Pawła Przybyłka podpisał umowy z dwoma wykonawcami: firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz firmą Usługi Transportowo-Budowlane Michał Kleniewski z siedzibą w Glinojecku na remonty i przebudowę dróg powiatowych, tj.:
– Remont drogi powiatowej Janowo – Ryki Borkowo (gr. woj.),
– Remont drogi powiatowej na odcinku Łyna – Moczysko,
– Remont drogi powiatowej na odcinku Szymany – Kanigowo,
– Przebudowa drogi powiatowej Kozłowo – Zaborowo – Kanigowo.
 
Łączna wartość inwestycji wynosi 15 727 351,05 zł, z czego dofinansowanie to 12 293 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Skip to content