Banner Nidzica

Modernizujemy powiatowe placówki oświatowe!

Poleć
kolejny ważny dzień dla jednostek oświatowych Powiatu Nidzickiego! Starosta Marcin Paliński wraz z Wicestarostą Pawłem Przybyłkiem oraz Skarbnik Powiatu Renatą Mróz podpisali umowy na zadanie: Przeciwdziałanie COVID-19 poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki, które dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury edukacyjnej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nidzicki. 
 
Roboty budowlane obejmują:
1) Remont sanitariatów w trzech placówkach oświatowych powiatu nidzickiego:
a) Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, Jagarzewo 54, 13-113 Janowo – 3 łazienki;
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Jagiełły 1, 13-100 Nidzica – 1 łazienka;
c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 16 łazienek,
2) Modernizację Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 1 w Nidzicy.
 
Wartość inwestycji 2 058 000,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 1 749 300,00 zł. To kolejny krok do zapewniania coraz wyższego poziomu komfortu w placówkach oświatowych Powiatu Nidzickiego.
Skip to content