Banner Nidzica

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim

Poleć

Operacja pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim” realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: powstanie 15 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przebudowa 1 obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzrost kompetencji społecznych i udziału w życiu lokalnym 20 osób poprzez działania projektowe. 

Wartość projektu: 118 633,50 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 63 630,00 zł

Skip to content