Banner Nidzica

Obchody Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Nidzicy

Poleć
To pierwsze takie obchody Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Powiecie Nidzickim! 🇵🇱
 
Dzięki udziałowi Kompanii Honorowej 9 Batalion Dowodzenia w Olsztynie oraz klas wojskowych Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy mogliśmy świętować ten dzień w sposób doniosły i wyjątkowy. Kompania Honorowa przybyła do Nidzicy na zaproszenie Starosty Nidzickiego Marcina Palińskiego, by wspólnie z przedstawicielami władz państwowych, samorządowych oraz wielu innych środowisk oddać hołd wszystkim żołnierzom – tym, którzy wiele lat temu oddali swoje życie za wolną Ojczyznę oraz tym, którzy dziś czuwają nad jej bezpieczeństwem. Tuż przed złożeniem przez poszczególne delegacje kwiatów i zniczy Kompania oddała salwy honorowe pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na Cmentarzu Wojskowym w Nidzicy upamiętniając w ten sposób to ważne święto.
 
W swoim oficjalnym i otwierającym uroczystość wystąpieniu Starosta Marcin Paliński podkreślił, że służba na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa jest trudna do przecenienia. – Ta służba to hołd złożony pokoleniom Polaków walczących o niepodległość Ojczyzny oraz pielęgnowanie najlepszych tradycji polskiego oręża. Jestem dumny, że możemy wspólnie oddać hołd wszystkim żołnierzom, którzy w imię wolności dla naszej Ojczyzny oddali to co najcenniejsze – swoje życie.
 
Tak uroczyste obchody to także obecność wielu wyjątkowych osób, dla których Powiat Nidzicki zawsze był bliski sercu. Dziękujemy Poseł na Sejm RP Iwona Arent, Dyrektorowi Generalnemu Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Paweł Żukowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Szefowi Sztabu 9. Batalionu Dowodzenia w Olsztynie por. Krzysztofowi Mrozowi, Dyrektorowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Żuchowski, włodarzom gmin Powiatu Nidzickiego, radnym Rady Powiatu w Nidzicy oraz radnym miejskim i gminnym, przedstawicielom służb mundurowych i duchowieństwa, pocztom sztandarowym, harcerzom, dyrektorom powiatowych i gminnych placówek oświatowych i wielu innym przybyłym gościom.
 
Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita Polska! 🇵🇱
Skip to content