Banner Nidzica

Zarząd Powiatu w Nidzicy z jednogłośnym absolutorium!

Poleć
22 czerwca podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu w Nidzicy radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu w 2021 roku, który wzorem lat 2019 i 2020 był naznaczony realizacją wielu strategicznych inwestycji w Powiecie Nidzickim.
 
Starosta Marcin Paliński podkreślił, że pomimo różnych poglądów i wielu trudnych rozmów udaje się zachować jednomyślność i jeden wspólny kierunek działań, a to wszystko dla poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu Nidzickiego. – Udzielenie tego absolutorium to nie tylko ukoronowanie pracy Zarządu Powiatu, ale również pracy radnych Rady Powiatu, Skarbnika Powiatu Renaty Mróz, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy na czele z Sekretarz Powiatu Elżbietą Bieniek oraz pracowników jednostek organizacyjnych. Dziękuję za Wasze wsparcie i odpowiedzialność przy realizacji wszystkich zadań, których się codziennie podejmujemy.
 
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, Rada Powiatu ocenia pracę organu wykonawczego na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego.
 
Skip to content