Banner Nidzica

Kolejne milionowe środki dla Powiatu Nidzickiego!

Poleć
Samorząd Powiatu Nidzickiego z samorządami Gmin Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny i Janowo będą kontynuować realizację kolejnych inwestycji!
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, której wyniki na nidzickim zamku ogłosiła w dniu dzisiejszym Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Olga Semeniuk.
 
Do Powiatu Nidzickiego na modernizację dróg powiatowych trafi 14 250 000,00 zł, do Gminy Nidzica na modernizację obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy popłynie 12 345 932,98 zł, Gmina Kozłowo otrzyma 9 481 000,00 zł na etap I rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozłowo, Gmina Janowiec Kościelny zostanie dofinansowana kwotami 3 570 000,00 zł na modernizację budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym oraz 5 510 000,00 zł na modernizację sieci dróg gminnych, a Janowo zostanie zasilone kwotą 2 375 000,00 zł na zadanie pn. “Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janowo”.
 
Dziękujemy Minister Pani Oldze Semeniuk oraz Patryk Kozłowski – radny sejmiku wojewódzkiego za wsparcie naszych samorządów w realizacji kluczowych inwestycji!
Skip to content