Banner Nidzica

Projekt pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

Poleć

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje projekt pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu dezaktywacji zawodowej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność poprzez objęcie programem zdrowotnym mieszkańców powiatu nidzickiego.

Okres realizacji projektu zakończy się w 2022r. z chwilą osiągnięcia zaplanowanych wskaźników projektu, lecz nie później niż 29.09.2022r.

Aktualnie trwa jeszcze rekrutacja do projektu, która uformuje listę uczestników ostatniego już turnusu rehabilitacyjnego.

Przypominamy, że w ramach projektu mieszkańcy powiatu nidzickiego (Kobiety w wieku 50-59 lat i Mężczyźni w wieku 50-64 lat) borykający się ze schorzeniami układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego w zakresie: diagnozy, konsultacji fizjoterapeutycznych, turnusu rehabilitacyjnego oraz edukacji prozdrowotnej nt. profilaktyki schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu.

Szczegóły dot. projektu: https://zoz.nidzica.pl/wdrozenie-przez-zoz-w-nidzicy-programu-zdrowotnego-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-schorzen-kregoslupa-i-narzadow-ruchu/

Skip to content