1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – regranting

herb_new

1. Uchwala w sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert