Banner Nidzica

Informacja o ogłoszeniu Konkursu: Azbest 2022 r. i możliwości skorzystania z dotacji na współfinansowanie działań edukacyjno-informacyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Poleć

Informacja o ogłoszeniu Konkursu: Azbest 2022 r. i możliwości skorzystania z dotacji  na współfinansowanie działań edukacyjno-informacyjnych oraz wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

 

W związku z pojawieniem się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii ogłoszenia o konkursie Azbest 2022 niniejszym pismem informuję o możliwości skorzystania z dotacji  na współfinansowanie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z usuwaniem azbestu oraz na wykonanie inwentaryzacji/aktualizacji inwentaryzacji  wyrobów zawierających azbest.

Konkurs Azbest 2022 jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, w terminie do 31 marca 2022 r., w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP.

 

Zakres Konkursu Azbest 2022 obejmuje:

 

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest:

  1. zorganizowanie spotkania/seminarium/konferencji,
  2. promocja działań w prasie lokalnej/regionalnej, w Internecie i w lokalnej/regionalnej rozgłośni radiowej,
  3. opracowanie i rozprowadzenie wśród dzieci i młodzieży/ mieszkańców/ urzędników/ przedsiębiorców z terenu gminy/ powiatu/ województwa materiałów edukacyjnych, informacyjnych. 
  4.  

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na współfinansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej,
  2. aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej.

 

Osoba do kontaktu:
Izabela Drelich-Sikorska, tel. : 22 411 98 74, e-mail: izabela.drelich-sikorska@mrit.gov.pl

 

Link do strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/finansowanie-usuwania-azbestu1

 

 

Skip to content