Banner Nidzica

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy!

Poleć
– Jestem przekonany, że w większości jesteście tymi osobami, które w niedługim czasie przejmą stery nie tylko miasta czy gminy, ale również całego powiatu. To Wy jesteście przyszłością i dumą naszej lokalnej społeczności – mówił do młodzieży podczas I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy Starosta Marcin Paliński.
 
Podczas wczorajszej I sesji ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miejska w Nidzicy, która po złożonym ślubowaniu wybrała Prezydium Rady i oficjalnie rozpoczęła działalność.
 
Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach na terenie danego okręgu. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.
Życzymy nowo wybranym radnym owocnych obrad i jeszcze lepszych decyzji!
 
Skip to content