1

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy!

– Jestem przekonany, że w większości jesteście tymi osobami, które w niedługim czasie przejmą stery nie tylko miasta czy gminy, ale również całego powiatu. To Wy jesteście przyszłością i dumą naszej lokalnej społeczności – mówił do młodzieży podczas I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy Starosta Marcin Paliński. Podczas wczorajszej I sesji ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miejska w Nidzicy, która po złożonym ślubowaniu wybrała Prezydium Rady i oficjalnie rozpoczęła działalność. Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach na terenie danego okręgu. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.Życzymy nowo wybranym radnym owocnych obrad i jeszcze lepszych decyzji!
To był dobry rok dla Powiatu Nidzickiego!

Za nami kolejny, trudny, ale inwestycyjnie atrakcyjny rok! Pomimo wciąż trwającej pandemii i ograniczeniom w sferze społeczno-gospodarczej kontynuowaliśmy intensywne działania na rzecz dynamicznego rozwoju Powiatu Nidzickiego. Dzięki pracy Zarządu, radnych Rady Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i jednostek organizacyjnych zmodernizowaliśmy kolejne elementy infrastruktury drogowej i oświatowej oraz zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców, poprawiając funkcjonowanie nidzickiego szpitala poprzez zakup nowego sprzętu medycznego, m. in. rezonansu magnetycznego. Coraz więcej przebudowanych dróg, nowoczesne sale edukacyjne w szkołach oraz powstający piękny i nowoczesny kompleks sportowy to tylko część przemian, które sprawiają, że Powiat Nidzicki staje się miejscem coraz bardziej ąc w nowy 2022 rok stajemy przed nowymi wyzwaniami, a uchwalony niedawno proinwestycyjny budżet zapewni nam możliwość zrealizowania kolejnych istotnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji. Już dziś pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby stale poprawiać jakość i komfort życia lokalnej społeczności w naszej „małej ojczyźnie”. Starosta NidzickiMarcin Paliński
Uchwały antysmogowe – spotkanie konsultacyjne

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 19 STYCZNIA 2022 ROKU W FORMIE ON-LINE PRZY UŻYCIU APLIKACJI WEBEX. POCZĄTEK O GODZ. 10.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym poprawę jakości powietrza, poprzez wymianę starych, nieefektywnych pieców oraz ograniczenie stosowania paliw stałych złej jakości.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w drodze uchwał może wprowadzić na terenie województwa ww. ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zapisy zawarte w tzw. uchwałach antysmogowych będą bezpośrednio dotyczyły mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Zanim jednak zostaną przyjęte takie regulacje, zarząd województwa przeprowadzi szerokie konsultacje aby wziąć pod uwagę opinie wszystkich zainteresowanych.

Spotkanie organizowane jest w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Więcej informacji na stronie: