Banner Nidzica

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23

Poleć

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją) oraz projekt umowy o roboty budowlane stanowiący załącznik Rozdziału III do SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (nr 1, nr 2 i nr 3)

Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania 1

Pytania i odpowiedzi 2

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 3 Załącznik do Pytań i odpowiedzi 3 – Szafy i schematy ideowe 17012022 Model

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 5

Pytania i odpowiedzi 6

Pytania i odpowiedzi 7

Pytania i odpowiedzi 8

Pytania i odpowiedzi 9

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pozostałe załączniki ze względu na duży rozmiar znajdują się pod adresem: bip@powiatnidzicki.pl

Skip to content