Banner Nidzica

Pięć szkół powiatowych otrzymało wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Poleć

MEN_logoPoznaj Polskę

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Całkowity koszt zadania: 23 487,00 zł.

Dotacja celowa: 18 789,00 zł

Wkład własny: 4 698,00 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

4300,00 zł

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

3852,00 zł

TECHNIKUM AGROBIZNESU W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAGARZEWIE

3948,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

1920,00 zł

TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

4769,00 zł

Skip to content