Banner Nidzica

Powiat Nidzicki przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Poleć

W ramach projektu dwie szkoły prowadzone przez Powiat Nidzicki: Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Nidzicy  oraz Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie otrzymały dofinansowanie na: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo. Zadanie jest dofinansowane z Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 18 750,00 zł, w tym: wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 15 000,00 zł, wkład własny powiatu:  3 750,00 zł.

Finansowanie zadania w podziale na szkoły przedstawia się następująco:

1) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy: wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 12 000,00 zł, wkład własny powiatu:  3 000,00 zł.

2) Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie: wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa: 3 000,00 zł, wkład własny powiatu:  750,00 zł.

Skip to content