Banner Nidzica

Nowa stacja meteorologiczna w Powiecie Nidzickim

Poleć

– LINK DO POMIARÓW STACJI METEO –

W dniu 24 listopada 2021 r. nastąpił odbiór automatycznej stacji meteorologicznej w Zabłociu Kanigowskim, gmina Janowiec Kościelny. Zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim” wykonała firma A-STER z Krakowa za kwotę 70 245,30 zł. Dotacja w kwocie 50 000,00 zł  otrzymana z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi maksymalnie  75% kosztów kwalifikowanych Koszty wkładu własnego stanowiące łączną wartość 20 245,30 zł zapewnili w równej wysokości: Powiat Nidzicki, Gmina Janowo, Gmina Janowiec Kościelny, Gmina Kozłowo i Gmina Nidzica.

Na wspomniane zadanie składają się koszty zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej bez stałego źródła zasilania wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego dającej możliwość działania w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach.

Stacja zbudowana jest w oparciu o aluminiowy maszt kratownicowy o wysokości 12m z szafą loggera (logger z pamięcią wewnętrzną danych 10 MB FLASH i oprogramowaniem). Maszt został zakotwiczony do gruntu za pomocą stopy fundamentowej oraz systemu 3 odciągów stabilizujących. Zabezpieczeniem stacji przed dostępem osób nieupoważnionych jest ogrodzenie panelowe. Zasilanie jest  dostarczane przez  panel solarny umiejscowiony na maszcie oraz turbinę wiatrową umieszczoną na szczycie masztu. Wykonawca zapewnia (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem 3G do bazy danych serwera IUNG (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer odbywa się co 10-15 min.

Poza wymaganym minimum, dotyczącym zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej bez stałego źródła zasilania został zainstalowany czujnik usłonecznienia preferowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, który jest cennym uzupełnieniem zestawu stacji, mierząc rzeczywisty czas operowania słońca. Promieniowanie słoneczne jest niezbędne dla prawidłowej wegetacji roślin, jednak jego nadmiar doprowadza do wysuszenia gleby. Dodanie informacji z czujnika usłonecznienia do procesu modelowania suszy powiększa precyzję diagnozowania stanu suszy rolniczej.

Ponadto w ramach zadania, na terenie przyległym do stacji, utworzono ogródek meteorologiczny do celów szkolno-dydaktycznych. Wewnątrz ogródka znajduje się klatka meteorologiczna dydaktyczna wraz z dedykowanym statywem na instrumenty pomiarowe. Klatka dydaktyczna wyposażona jest w instrumenty pomiarowe takie jak: barometr mechaniczny tarczowy (aneroid), termometr mechaniczny tarczowy, higrometr mechaniczny tarczowy, termometr cieczowy ekstremalny. Na terenie ogródka znajdą się ponadto deszczomierz manualny plastikowy 40 mm mały z pierścieniem rejestrującym, deszczomierz manualny plastikowy 70 mm duży precyzyjny, termometr glebowy mechaniczny do pomiaru temperatury gruntu, miernik uniwersalny do pomiaru wilgotności gleby, odczynu (pH) gleby i oświetlenia oraz termometr elektroniczny zaokienny.

Głównym celem realizacji montażu stacji meteorologicznej na terenie powiatu nidzickiego jest pomoc rolnikom w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów oraz pomoc w  uzyskaniu bardziej wiarygodnych danych o suszy rolniczej, co umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskać odszkodowanie. Ponadto stacja służy do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi i pozwoli zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Zgodnie z zapisami programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/382/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2021 r. na terenie dorzecza Wisły występują tereny ekstremalnie zagrożone suszą rolniczą: tereny między Lidzbarkiem, Działdowem i Nidzicą.

Monitoringiem suszy rolniczej zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG). Obecnie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego znajduje się jedynie kilka stacji meteorologicznych zbierających dane dot. suszy, gdzie punkty pomiarowe są bardzo oddalone od miejsc objętych suszą. Konsekwencją tego jest brak dokładnych danych meteorologicznych. Uruchomienie stacji na terenie powiatu nidzickiego zasili danymi system naszego województwa i umożliwi rolnikom wybranie struktury upraw w swoim gospodarstwie, chroniąc je od spadku plonów. Jednocześnie Powiat Nidzicki zobowiązuje się do docelowego, nieograniczonego i nieodpłatnego przekazywania danych pozyskanych z automatycznej stacji meteorologicznej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w celu dalszego nieodpłatnego udostępniania tych danych mieszkańcom województwa oraz deklaruje współpracę w zakresie wspólnego wykorzystania automatycznej stacji meteorologicznej będącej przedmiotem pomocy finansowej, z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach.

Pomiary można obejrzeć pod poniższym linkiem:

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Zab%C5%82ocie%20Kanigowskie

Zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim” zrealizowano przy pomocy  środków  z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Mechanizmu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”.

Skip to content