Banner Nidzica

Informacja o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej projektu dokumentu pn. “Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z „Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

Poleć

Informuję o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej projektu dokumentu pn. “Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z „Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

Konsultacje społeczne będą mieć zasięg ogólnopowiatowy. W konsultacjach mogą wziąć udział: osoby zainteresowane, grupy społeczne, grupy społeczno-zawodowe, organizacje pozarządowe oraz inni uczestnicy, których interes wiąże się z konsultowanymi dokumentami.

Projekt “Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz
z Prognozą Odziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” zostanie:

1. opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy https://bip.powiatnidzicki.pl/ oraz na stronie internetowej Powiatu Nidzickiego https://wcag.powiatnidzicki.pl/

2. wyłożony do wglądu w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23, pok. nr 43A.

Uwagi i wnioski mogą być składane od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.:

1. w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica,

2. ustnie do protokołu w Wydziale Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy , ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, pokój nr 43A

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej udostępnionej na stronie Powiatu Nidzickiego https://wcag.powiatnidzicki.pl/

Poniżej linki do ankiet: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/of_mazury_konsultacje_srodowisko

https://ankieta.deltapartner.org.pl/of_mazury_konsultacje

Załączniki:

uchwała Zarządu Powiatu Nr 112.349.2021

Strategia Mazury OF 2030_gm

ocena -oddziaływania_na-środowisko

Starosta Nidzicki
Marcin Paliński
 
Skip to content