1

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę i przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23

logo

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją) oraz projekt umowy o roboty budowlane stanowiący załącznik Rozdziału III do SWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (nr 1, nr 2 i nr 3)

Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pytania i odpowiedzi 2

Załączniki do Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi 6

Załączniki do Pytania i odpowiedzi 6

Pytania i odpowiedzi 7

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pozostałe załączniki ze względu na duży rozmiar znajdują się pod adresem: