Tydzień dobrych informacji! Kolejne środki zewnętrzne płyną do Powiatu Nidzickiego, dzięki którym będziemy mieli nowoczesną stację meteorologiczną!

Pięknie się ten tydzień zaczął i równie pięknie się kończy, a to wszystko za sprawą kolejnego dofinansowania dla Powiatu Nidzickiego! Starosta Marcin Paliński z wielką radością informuje, że otrzymaliśmy 50 000 zł dofinansowania na zadanie dotyczące zakupu i montażu automatycznej stacji meteorologicznej bez stałego źródła zasilania wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego dającej możliwość działania w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach. W dniu 28 września br. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych w konkursie pn: „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”.

Stacja zlokalizowana będzie na działce nr 112 w miejscowości Zabłocie Kanigowskie (gm. Janowiec Kościelny). Realizacja zadania przyczyni się do pozyskania wiarygodnych danych z terenu Powiatu Nidzickiego związanych z sumą opadów, wilgotnością względną powietrza, temperaturą powietrza na wysokości 5 cm npg oraz 200 cm npg, temperaturą gruntu na głębokości 10 cm, jak również z prędkością oraz kierunkiem wiatru.  

Głównym celem realizacji montażu stacji meteorologicznej na terenie powiatu jest pomoc rolnikom w dokumentowaniu wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów oraz pomoc w  uzyskaniu bardziej wiarygodnych danych o suszy rolniczej, co umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskać odszkodowanie. Ponadto stacja meteorologiczna będzie służyć do ostrzegania przed zagrożeniami atmosferycznymi i pozwoli zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.

Warto również zaznaczyć, że każda z czterech gmin Powiatu Nidzickiego zapewnia 20% wkładu własnego do tej inwestycji.
klasa

Unikatowa klasa o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą” w ZSO w Nidzicy!

Tak oto prezentuje się jedna z 16 w skali kraju, unikatowych klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „ z klasą”. 22 września uczniowie po raz pierwszy byli w szkole w mundurach zakupionych dzięki dotacji MON oraz organu prowadzącego szkołę czyli Powiatu Nidzickiego. Klasę wizytował Starosta Nidzicki Pan Marcin Paliński wyrażając zadowolenie z powstania w ZSO w Nidzicy jedynej takiej klasy w województwie warmińsko – mazurskim. Niebawem uczniowie będą korzystali z specjalistycznych pomocy dydaktycznych z najnowocześniejszą z możliwych pracowni informatycznych. Całkowita wartość projektu tylko w tym roku to 279371,52 zł z czego dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej to 223497,22zł a Powiatu Nidzickiego to 55874,3 zł.klasa
starosta

Prawie 1 milion zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg!

Starosta Nidzicki Marcin Paliński informuje, że Powiat Nidzicki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prawie 1 milion złotych dofinansowania na remont drogi powiatowej na odcinku Janowo – gr. woj. (Stara Wieś).

starosta
Mamy to! Kolejne ogromne dofinansowanie dla Powiatu Nidzickiego stało się faktem.

Mamy to! Kolejne ogromne dofinansowanie dla Powiatu Nidzickiego stało się faktem.