Banner Nidzica

Zapraszamy do podzielenia się opinią na temat strategii terytorialnej Partnerstwa Południowe Mazury!

Poleć

Szanowni Państwo, 

aktualnie trwają prace nad opracowaniem strategii rozwoju (strategii terytorialnej) Partnerstwa Południowe Mazury, w skład którego wchodzą Gminy położone na obszarze powiatów: działdowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i piskiego oraz wymienione wyżej Powiaty.

Prezentując projekt strategii zapraszamy Państwo do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

 Uwagi, opinie oraz sugestie prosimy składać na adres mailowy fundusze@powiatnidzicki.pl lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nidzicy na przygotowanym w tym celu formularzu.

Na Państwa uwagi i opinie czekamy do 26 września 2021 r.

Strategia terytorialna- projekt -15.09.2021

formularz_do_zglaszania_uwag_do_strategii 

strategia

Skip to content