1

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu CYBER.MIL z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

logo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni informatycznej w ramach realizacji „Programu z klasą” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał.-nr-1-Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał.-nr-2-Projekt-umowy

Zał.-nr-3-Formularz-ofertowy

Zał.-nr-4-Oświadczenie-wstępne

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz o zmianie treści SWZ

Zał.-nr-1-Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianach

Pytania i odpowiedzi do postępowania 2

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania