Banner Nidzica

Rządowy program Profilaktyka 40+

Poleć

Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczął realizację programu „Profilaktyka 40 PLUS”, będącego odpowiedzią na deficyt zdrowia wśród dorosłych Polaków, wywołany pandemią koronawirusa. W ramach programu każdy Polak, który ukończył 40 lat, dobrowolnie i bezpłatnie wykona jednorazowo pakiet badań diagnostycznych w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Zawartość pakietu obejmuje od kilku do kilkunastu pomiarów i badań, w zależności od płci (m.in. morfologia krwi obwodowej, stężenie cholesterolu całkowitego lub kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, AlAT, AspAT, GGTP, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale). We wspólnym pakiecie dla kobiet i mężczyzn znajdują się również: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ocena miarowości rytmu serca. Pakiet dla mężczyzn obejmuje dodatkowo badanie PSA (badanie w kierunku raka prostaty). Chcąc skorzystać z programu należy wypełnić elektroniczną ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po uzupełnieniu ankiety zostanie wygenerowane e-skierowanie na wykonanie pakietu badań, który odpowiada płci oraz czynnikom ryzyka zidentyfikowanym na podstawie ankiety. Jeśli osoba nie korzysta z IKP, wówczas może otrzymać wsparcie konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej. Badania są wykonywane w dowolnym medycznym laboratorium diagnostycznym, które posiada umowę z NFZ na realizację programu.fot.

Skip to content