Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: “Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”.

Share on email
Poleć

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: “Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Rozdział II SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ Formularze

Zał. nr 2 do SWZ_Wzór umowy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

herb
KOMUNIKATY

Uwaga

Starosta Nidzicki informuje,

że w dniu 22 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy

pracuje w godzinach od 730 do 1200.

Kasa czynna będzie w godzinach od 800 do 1130.

Skip to content