Banner Nidzica
Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Ogłoszenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: “Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”.

Share on email
Poleć

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: “Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji w tym rozbiórka istniejących garaży i budowa budynku garażowego przy ul. Traugutta 23”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Rozdział II SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ Formularze

Zał. nr 2 do SWZ_Wzór umowy

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

image_pdfPDFimage_printDrukuj
Skip to content