Banner Nidzica

15 x TAK – Zarząd Powiatu w Nidzicy z jednogłośnym absolutorium!

Poleć
Podczas piątkowej (25.06.2021 r.) uroczystej i wreszcie stacjonarnej XXVIII Sesji Rady Powiatu w Nidzicy Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020 rok.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Bróździński pogratulował Zarządowi Powiatu na czele ze Starostą Marcinem Palińskim efektywnej pracy, wielu pozyskanych środków zewnętrznych oraz przeprowadzonych inwestycji. – Panie Starosto, to był trudny, ale bardzo udany rok, ponieważ skala zmian w naszym powiecie jest imponująca – mówił Przewodniczący.
 
W swoim oficjalnym wystąpieniu Starosta Marcin Paliński podziękował za wzorową współpracę. – W imieniu Zarządu Powiatu Nidzickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2020 rok. Udzielenie tego absolutorium to nie tylko ukoronowanie pracy Zarządu, to dowód uznania dla Radnych oraz dla całego zespołu ludzi pracującego nad realizacją budżetu. Wszyscy wiemy, że jego wykonanie to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób. Swoje szczególne podziękowania kieruje do Pani Skarbnik Renaty Mróz, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy i jednostek organizacyjnych Powiatu. Rok 2020 był dla Powiatu Nidzickiego rokiem trudnym, ale i wyjątkowym pod względem realizowanych inwestycji. Podejmowane działania stały się kolejnym milowym krokiem w rozwoju społeczno-gospodarczym Powiatu. Jako zespół staraliśmy się sprostać nowym wyzwaniom i reagować na różnorodne potrzeby, a inwestycyjne sukcesy zmobilizowały nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy i działania. Ta dotychczasowa, wzorowa współpraca oraz zaangażowanie przynoszą efekty w postaci dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny, którego beneficjentem są mieszkańcy całego powiatu. Jestem dumny, że mogę pracować z tak kompetentnymi i doświadczonymi osobami, którym na sercu leży nasze wspólne dobro. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Państwa wsparcie, ciepłe słowa i siłę do działania.

Skip to content