Banner Nidzica

ODZNACZENIA Z OKAZJI 100. ROCZNICY POWSTANIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Poleć

10 lutego Starosta Nidzicki Marcin Paliński z przedstawicielem Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy Witoldem Szemplińskim z okazji 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczyli medalami księdza prałata Tadeusza Lewdarowicza, księdza kanonika Andrzeja Midurę, pastora Rolanda Zagórę oraz Urząd Gminy Kozłowo.

Medale zostały wręczone w dowód uznania wieloletniej, efektywnej współpracy na rzecz nidzickiej organizacji PCK.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa oraz rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Skip to content