1

PROJEKT PN. WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”