Banner Nidzica

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO W NIDZICY JAKO JEDYNA SZKOŁA Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ZAKWALIFIKOWANA DO PROGRAMU “CYBER.MIL Z KLASĄ”

Poleć

CYBER.MIL z KLASĄ to program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które zamierza w ramach programu utworzyć i wspierać finansowo oraz  merytorycznie 16 klas – po jednej w każdym województwie. Nadzór merytoryczny nad realizacją inicjatywy będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży ceberbezpieczeństwa.106812959 726342731474686 8900283413174556946 n

Aby zakwalifikować się do programu trzeba było spełnić wiele kryteriów. Jednym z bardziej selektywnych była średnia szkoły z matury z matematyki na poziomie powyżej 70%. Szkoła ubiegająca się o zakwalifikowanie do programu musiała również nawiązać współpracę w uczelnią wyższą oraz z  jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą NCBC oraz otrzymać gwarancję wsparcia ze strony organu prowadzącego o współfinansowaniu w wysokości minimum 20% całości przedsięwzięcia. Liceum im. Wyspiańskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy wypełniło wszystkie kryteria i w dniu 3 lipca 2020r.  z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymało Certyfikat zakwalifikowania do programu “Cyber .MIL z KLASĄ” , stając się tym samym jedyną szkołą w województwie warmińsko – mazurskim w  której od września 2021r.  ruszy ta elitarna klasa. 

W najbliższym czasie będą doprecyzowywane szczegóły programu o czym będziemy na bieżąco informować, aby uczniowie którzy właśnie ukończyli klasę siódmą szkoły podstawowej mogli świadomie aplikować, wiosną przyszłego roku do tej wyjątkowej klasy.

Skip to content