KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W ŁYSAKOWIE

Share on email
Poleć

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, a także na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 czerwca 2020 r. z wodociągu sieciowego w Łysakowie Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/386z/2020 – Łysakowo wod. sieciowy – hydrofornia ogólna liczba mikroorganizmów > 300 jtk/1ml

STWIERDZA
warunkową przydatność wody do spożycia
w wodociągu sieciowym w Łysakowo
ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysokim wzrostem ogólnej
liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 h.


Woda z wodociągu może być używana do spożycia oraz do celów sanitarnohigienicznych po przegotowaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody.

 

 

herb
KOMUNIKATY

Uwaga

Starosta Nidzicki informuje,

że w dniu 22 grudnia 2023 r. Starostwo Powiatowe w Nidzicy

pracuje w godzinach od 730 do 1200.

Kasa czynna będzie w godzinach od 800 do 1130.

Skip to content