Banner Nidzica

PODPISANIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W NIDZICY W RAMACH PROJEKTU PN. „LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI: NOWE OBLICZE EDUKACJI DLA DOROSŁYCH”

Poleć

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Nidzicy odbyło się spotkanie, na którym została podpisana umowa o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Nidzicy w ramach projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Marcin Paliński, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy Małgorzata Wilińska, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska oraz Prezes Piotr Sobolewski i Wiceprezes Adam Kozłowski Zarządu Towarzystwa AMICUS z Białegostoku.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji to dobrowolnie przyjęta przez szkoły dodatkowa funkcja polegająca na aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz umiejętności osób dorosłych. Szkoły tworzą jedną z najszerszych sieci usług społecznych. Zadaniem LOWE jest wykorzystanie dotarcia z ofertami edukacyjnymi dla dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast. Szkoły pełniące funkcję lokalnych ośrodków realizują oferty edukacyjne dla rodziców i innych osób dorosłych zarówno z zakresu umiejętności podstawowych, jak i innych kompetencji kluczowych, będących fundamentem dla uczenia się przez całe życie. Oferty te opierają się na rozpoznaniu konkretnych potrzeb osób dorosłych w środowisku lokalnym. Ich popularność i skuteczność jest tym lepsza im lesze jest to rozpoznanie..

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. utworzonych zostało 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w 13 województwach. LOWE finansowane były z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Po dobrym odbiorze ofert pierwszych 50 LOWE, ministerstwo edukacji zdecydowało o kontunuowaniu projektu. W związku z tym od 2020 roku utworzonych będzie 100 kolejnych ośrodków.

Skip to content