1

Projekty zrealizowane

PROJEKTY ZREALIZOWANE

  • KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I NAUCZYCIELI W POWIECIE NIDZICKIM

  • Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego

  • Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących

  • Termomodernizacja budynku Szkoły i Internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

  • NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE W POWIECIE NIDZICKIM

  • CYFROWE SZKOŁY POWIATU NIDZICKIEGO – STAWIAMY NA TECHNOLOGIE IT!

  • Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim

  • Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy

  • E-ADMINISTRACJA W POWIECIE NIDZICKIM

  • PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W POWIECIE NIDZICKIM