Banner Nidzica
Inwestycje drogowe w Powiecie Nidzickim

2020 rok upłynął pod znakiem wielu inwestycji drogowych, tych rozpoczętych, zakończonych oraz tych, na które dostaliśmy kolejne dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Od jesieni 2018 r. na rozwój infrastruktury drogowej otrzymaliśmy prawie 30 milionów zł, które służą realizacji 11 zadań drogowych! Przypomnijmy. Fundusz Dróg Samorządowych to instrument, który wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest budowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych dróg. Powiat oraz wszystkie gminy starają się maksymalnie skorzystać ze wsparcia i pozyskać dofinansowanie na inwestycje drogowe. Poniżej przedstawiamy zadania, które były realizowane w 2020 r. przez Powiat Nidzicki przy wsparciu środków z funduszu.

Inwestycje drogowe zrealizowane przez Powiat Nidzicki w 2020 r. z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

Zdjęcie ulicy Kościuszki
1. Przebudowa mostu w ciągu ul. powiatowej Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową ulicy.

Wartość robót wraz z nadzorami: 18 504 025,88 zł

ulica Olsztyńska
2. Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Olsztyńskiej do drogi krajowej nr 7.

W wyniku realizacji zadania powstał ciąg pieszo-rowerowy na odcinku o długości 2,735 km. Wartość robót wraz z nadzorami: 3 244 343,11zł

3. Remont drogi powiatowej Rembowo – Zembrzus Mokry Grunt.

Wyremontowano odcinek drogi o długości 1,795 km. Wartość robót: 737 532,60 zł

4. Remont drogi powiatowej Leszcz – Jankowice – Rączki – Moczysko.

Przeprowadzono remont drogi na odcinku Rączki – Łyna o długości 5,781 km. Wartość robót: 2 326 753,49 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej Sątop – Szerokopaś – Nidzica.

W miejscowości Sławka Mała przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 0,245 km. Wartość robót: 169 604,85 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej Szemplino Czarne – granica województwa (Brzozowo Maje).

Przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 1,811 km. Wartość robót: 1 649 683,55 zł

7. Remont drogi powiatowej Sławka Wielka - Kozłowo

Wyremontowano drogę powiatową od miejscowości Sławka Wielka do miejscowości Kozłowo o łącznej długości 6,335 km. Wartość robót: 1 631 534,98 zł

droga Safronka – Wiłunie – Powierż
8. Rozbudowa drogi powiatowej Safronka – Wiłunie - Powierż

Przebudowano drogę Safronka – Wiłunie – Powierż na odcinku o długości 2,274 km. Wartość robót wraz z nadzorami i wykupem gruntów: 6 004 929,70zł

Skip to content