1

PROJEKTY W REALIZACJI

PROJEKTY W REALIZACJI

  • AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II

  • Doskonalimy zawodowców

  • Wysokie kwalifikacje – nowa szansa na rynku pracy

  • Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie wiat rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiecie Nidzickim

  • Cyfrowy Powiat

  • Stawiamy na jakość! Poprawa infrastruktury kształcenia ogólnego w ZSZiO w Nidzicy

  • Dostępny samorząd – granty